Testa vimla kanpanj     ¯\_(ツ)_/¯
Änligen 2021-10-18 Fått delsvar på deras vansinne tillvitad brottslig gärning 2019. 2år för att dölja inkompetens?. EU anmälan


2021-07-26: Ärende "hotfullt" Grovt Övergrepp i rättssak? stängda enligt tel D.J LPO Vällingby tel=S.Åöverprövning : hemligtnr, undersökning= vapentränad,maffigt gangster tatuerad=>tolkas som alvarligt hot K334997-20(20200318--→20200319)kamaraderi?/ vänskapskorruption? , K1549143-19(20191226--→20210225)tjuvhölls av K.O till→ 20210628.(skademaximering?)
SU granskar P.N & K.O: hans (genom handling)kumpaner på LPO Järfälla och har tidigare granskats av särskilda åklagarkammaren och som jag förstod det är de under interimistisk passivitet tills de begår ny tveksamheter.Grovt tjänstefel / inkompetent förundersökning av kumpanerna som inleder en polisundersökning utan laga grund för att bistå ”kompis” istället för att granska relevant fakta i skriftlig kommunikation, samt troligen hjälpt till att fabricera och salta med lögner plockade och stulna på annat håll.
2021 fortsatt kartläggning och spekulation över inblandade i grov organiserad fabricering.    Grovt tjänstefel eller så gjordes ingen förundersökning för att bistå (kompis?)Ms falska anmälan i vendetta för att ha blivit *avslöjad i oktober. Blir nog svårt att få ersättning för blodiga kläder efter polis möte(7/3) samt för psykisk misshandel att leva med deras smaklösa ”corona-hot”(6/3) . Register manipulation? (& grovt? dataintrång? /av? ) enligt mejl (a.n)5/2-2021) person med stort våldskapital, ref. Direkt olämpligt att register-kriminell? / Förvirrad? vänskapskorrupt? tillåts behålla vapen & vapenlicens. Anmälan som "försvann?"(13/3). Grovt tjänstefel & missbruk av tjänsteställning utgör hot mot demokrati och rättsstat samt stöd till antidemokratiska krafter. Digital kartlägning pågår-2030→∞ P.N & K.O & M.S som till dags datum Inte skrivit på strafföreläggande. Underlag tjänstefelsutredning överlämnat till åklagare 1/6_2021    vänskaps korruption?
    Sök på Mesud Shakely 2020-2030 →∞
   Arbetsförmedlingen all korr & kontakt 2019-2021++ som resulterat i hot mot af-anställd"tjänsteman?". En hotfull mobbare som man aldrig träffat eller pratat med eller inte ens fått svar av. Bara ”råkat” avslöja i okt2019 Logik?..!   Logik?: Mésuds tidigare överbelastnings terror mot svenskt rättssystem genom att polisanmäla död diktator.?    Mesud Shakely=("falsk tillvitelse = allmänt åtal => handhas av åklagare.: Samt myndighetsmissbruk ") Repressalier ? för att ha blivit avslöjad i oktober 2019?? ?    Hittas hot i dessa mejl och kommande 2020-2025    Vissa tvingar sina kollegor göra sitt jobb. mail 201910 avslöjad AF M.S =bakgrund? hot mot af- anställdtjänsteman?. Peter & Mesud = gjort sig till allmänt åtlöje FB prank? Hört att de sänkt kravet på begåvning o lämplighet men här verkar det som de tagit bort det kravet helt om de kokat ihop anmälan på grund av FB-prank?..Pinsamt & imbecillt av inblandade?.()    Fortfarande "hemlig fabriceringssekretess" hur de lyckats konstruera anmälan. Grandiost storhetsvansinne?
Eget ansvar?IQ= kom inte hit då! Hittas hot i dessa3 mejl?okt,dec,dec =enda kontakten som varit
"lever man efter principen
"tål dina handlingar inte att granskas publikt.Låt bli !"

All info finns publikt hos registrator polisen samt +FEb 2021 ( särskilda åklagarkammaren + Juli 2021)    Feb 2021 Misstanke om grovt dataintrång & register manipulation / utbyte av ärende nr för att sopa under mattan av?/, enligt mejl från a.n (5/2-2021) numera parkeringsärende. 5000-K1549143-19
mörkläggning? Inblandades tveksamma agerande borde utredas av åklagare vid särskilda åklagarkammaren.
ingen sekretess från min sida det är inte jag som har något att dölja! (helt transparent)
K1549143-19 Tel 010-5631766 fax+46 010-56 317 55 Peter Nyman
översättning tids-lista:
Inget skriftligt än av deras i lönndom konstruerande anmälan.

 • Grovt tjänstefel? Föregivande av allmän ställning10/3
  Tänker inte blanda in de som visat på moral och heder och besvarat/bekräftat kontakt.
 • 6 Skickade påminnelse 12december e- inget svar
 • 5. Svarade i god tid innan 12 december (202004 fortfarande ingen kontakt) e-
 • 4. December samma / lika hotfullt brev som i oktober "svar innan 12december annars" Brev scan
 • 3. "innan datum annars" uppnåtts tel trevlig kollega som tvingades bekräfta kontakt samt mail svar från annan kollega. fult gjort mot kollegorna. anteckningBrev scan
 • 2. 24 Okt brev besvaras "lite" ifrågasättande -e-post e-
 • 1. 18 okt-2019= hotfullt brev "svara innan datum annars" (gör sig samtidigt oanträffbar intentioner avslöjade?)Brev
  Avlönade eller på annat sätt marionett involverade i Mésud Shakely vansinne och kreativa hopkok, avslöjad i oktober- , lång tid att fabricera. Frågan hur lagligt deras terror angrepp(hacking) på US servrar är, för att konstruera/fabricera o plocka ihop anmälan?, Detta istället för att stötta utsatta?: Inblandade i misstänkt serverhacking & dataintrång =>framtida visumproblem dataintrång. 6/4 (empatistörning? Noll förståelse för corona-oro) Namn-kommer, 7/4 Namn-kommer, lista på nämdemän M har kontakt ©™😱 ©∞⚠ ☹☢ ♥☺☻ 😜✞😍❄ 😂Ω✡️☪ Lika inför lagen? grovt tjänstefel av P, myndighetsmissbruk Föregivande av allmän ställning falsk tillvitelse/angivelse Falsk brottsanmälan. Är man mindre värd pågrund av dyslexin ? människors lika värde? Grovt tjänstefel ,avsaknaden av tjänstemannaansvar. Har illvilligt tok-surfande (för att vålla skada genom att fabricera anmälan) skett med arbetsgivarens utrustning på arbetstid borde det var skäl för uppsägning. Något sådant här för inblandedes arbetsgivare? substansmissbruk? substanser från apotek i separat ärende korrelation riktiga receptuttag kontra lager saldo.. Ärende till Särskilda åklagarkammaren samt Personalansvarsnämnden (PAN),
  Personer som gjort sig till Mesuds marionetter/kumpaner och som borde utredas av Särskilda Åklagarkammaren. Ny på detta område vet inte om det är fråga om någon form av härskarteknik eller om de har slitna knän och såriga handflator i sin iver att bistå M i hans vendetta för att blivit avslöjad i okt(2019).
     10/3"Domare" e- Peter Nyman: Grovt tjänstefel? Föregivande av allmän ställning? Som kallelse var utformad borde det vara giltigt skäl för uppsägning eller ytterligare omplacering.
     6/4 Namn försök att flytta fram tid möttes av som jag uppfatter det hot & hån oberonde borde lyssna på samtal. Namn empatistörning? samt saknar konsekvenstänk? lämplighet?, Grovt tjänstefel? . För att inte utsättas för corona smitta i onödan gjordes desperata lönlösa försökte att få kontakt igen men inget svar inte ens telefonsvarar försökte även att faxa(2020) men ingen kontakt. förklarade även livsavgörande konsekvenser av persons agerande. Smaklöst av polisanställd att ”hota” med corona som en svensk variant på hot om skendränkning när man försökte ändra tid till mer corona säker tid, samt att tvingas bryta ”karantän”.
     7/4 Namn hemlig? i övrigt korrekt bemötande fast ej corona säkert, Inget namn kan uppfattas i transkription., för egen del lite väl blodigt möte men fysiska skador som läkte på några veckor men psykiska tagit månader det värre) Ytterligare skadeståndskrav av Mesud slängda blodiga kläder. . Klart skärrad efter gårdagens hotfulla samtal att jag av konsekvenser skulle utsättas för medveten corona smitta i trångt utrymme om jag inte bröt mot karantän regler utan skulle hämtas till häktet 7/4. Stängt samt ingen ringklocka, som tur var hade man med telnr, 4 samtal krävdes för att bli insläppt(logg) billig härskarteknik? för att bryta ner och förstärka gårdagens telefonsamtal. Hade fått reda på i förväg på annat sätt (av människa med heder)vad det gällde men inga detaljer i fabriceringen. Obestridligt att jag bara avslöjat M i oktober men inte hotat M utan M har fabricerat på kreativt annat sätt.
  Hade med underlag och bevis på den enda kommunikation som varit samt kallelse till möte med utrymme för underskrift som bevis på att man deltagit, fanns inget intresse att ta del av fakta eller ett skriva under att man dykt upp på möte, har haft svår ångest och handlingsförlamning sedan dess och väntar på att bli hämtad till häkte. Inte orolig för egen del men det är lite osmaklig död genom corona att sakta kvävas till döds som alternativ till skendränkning.   Efter genomgång av transkiption(7/4) har misstankar om substansmissbruk stärkts


 •                     Sverige rättsstat? Tappat tron fullständigt!
  Nu får det för fan vara nog. Har som utslagen av utmattning råkat ut för alldeles för många sociopater som åsamkat skada, tisförlust och kostnader helt utan motprestation. Hamnade 2006 i trångmål p.g.a. uttröttning, sen blev det värre ,tyvärr så utnyttjas den beroende ställningen man hamnade i.
  Synergin i delad kunskap: Mina erfarenheter och lösningar på tekniska bekymmer. Scheman & bilder.    Min Lek (hobby) med / css /html /responsive web design/ utan att använda sårbara och hackvänliga webbpublicerings verktyg. SEO tester , ip-spårning / spärrning . Externgrafik inom kompetensområden: EL, Data, Bilel, Larm, Bygg, Tele.  Personlig utveckling.- Vägen tillbaka till livet, försöker att ta mig ur zombie tillståndet.? Mer än 8 förlorade år. Vad fan hände / Och vilka utnyttjade altruismen för egen vinning, .... info ..... kommer.. Dödstrött zombie, hoppet ute? lyckats överleva alldeles för länge       inget liv att förlora?

  Pågående projekt:   bil bekymmer som överskuggar övriga intressantare, mer givande och fortbildande projekt inom el automatisering , data, mina css 3-d© -knappar , grub linux multipurpose service usb sticks . tele , larm styrning o.s.v

    Den som inte gör något gör inga misstag. Egna hantverk

        Trött på alla     http://www.disneyclips.com/termsofuse.html som kostar tid och pengar utan
  adekvat motprestation. Söker någon som kan släcka busar Pro bono publico.
  Är för utökad fördröjd nödvärnsrätt, minst "An eye for an eye".
  .
  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  2021

  Hopp eller (h-vete)?
  Livsgnistan släckt. Ta ifrån en man allt han äger och han kommer inte längre att vara i din makt.. Inget att förlora när samhället vänt en ryggen. Det enda som varit livsuppehållande är "tanken" på massiv vedergällning.
  Tux 30 x 36.
  Dödstrött
  ✞ Trött  Intel Gubbe Doll
  QR-KOD
  pokal-google 65 x 75 .

    Service av internet of things IoT     Ocker.. 


    😜 Sänk din månadsavgift ..ay! ♬♥☺☻✧♪•* 😜
  it it-tjänster i hemmet in IT-tjänster Hjälp med IT-tjänster i hemmet med RUT-avdraget. El Tele Data IT Bygg Teknik rut-avdrag för it-tjänster i hemmet rit-avdraget för installation reparation och underhåll av it-utrustning 1Aug
  RUT-avdraget för it-tjänster i hemmet:
   UX- User eXperience
  • installation
  • reparation,
  • underhåll av:
   • data-/informatonsteknisk- utrustning,
   • dataprogram och dataförbindelser
  • handledning och rådgivning som är kopplat till ovanstående.

  IOT Hemautomatisering

  Trädgårds service

  Trädbeskärning i Järfälla
  Reparation pågår 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Linux grubmanager multi USB boot. Pir trigger ''Kamera, d-bell, Remote sensor 230V parallell light pir n-light ? Fas alltid styrd till rätt stift.
  överdebitering

  Till minne av Webmaster
  ⚠=Varning lurar av dig reskostnader till värdelösa möten med typer som inte tycker att all människors har lika värde.
  ✞=far åt helve✞e är inget hot inte ens om man talar om varifrån bussen går.
  ©™😱©∞⚠☹☢♥☺☻😜✞😍😱❄♥😂 Ω ✡️☪✙✚✛✜☥
  ¯\_(ツ)_/¯   ☆ ❤ ❤ ♥ ♡
  "fri åsikt?"
  ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  ʕ•ᴥ•ʔ
  ⎛