Backa

CARGARD 950S


sammanställning felställen på billarm Problem laga fixa.carguard 950

 • Fel: Går ej att programmera:
   Undersök att ledning märkt 2(utgång 20 i larmets styrdel) har + spänning när tändning är på.
   Om det är felindikering på dioder efter att ha slagit av tändning.
   Om Diod A fast sken Diod B 1blink=dörr ingång felaktig, larm slinga bruten.
   Se till att tak belysningen tänds när dörrar öppnas detta kan annars ge fel i slinga.
   Test alternativ. Bygla magnetkontakt(er) i motor rummet osv.
   Klipp av ledning märkt 9(larmets styrutgång5) samt skala ändarna.
   Pröva att programmera med dörr öppen,avsluta programmeringen med att sätta ihop ändarna ,samma sak som att öppna en dörr vid normal funktion.
   Löd ihop ändarna igen.
 • Centrallås larm problem. Nedan gäller minus styrt centrallås.
  Fel: Går ej att låsa/låsa upp ,
   Larmet skickar lås upp signal konstant och vill inte sluta med detta vilket medför att batteri laddas ur.
   Plocka bort larm styrenheten mät blå(larmets styrutgång15) i kontakt donet.
   Skall vara 12V från centrallås reläet.
   Sätt tillbaka larmet mät ,det skall fortfarande vara 12V.
   Uppmäts ca 6V så kan det vara en kondensator som fått för sig att leka spänningsdelare.
   Mycket riktigt det sitter en liten ytmonterad komponent(ca3*3*1mm) vid relä utgång mellan styrutgång 14 och 15. Denna lödes bort.
   Problem löst. Det sitter en till vid lås relät låt den sitta kvar eller tag bort den också. Larmet fungerar utan dessa, tydligen ett inte helt okänt problem ställe. Borde ha tagit bort den andra kondensatorn också när jag ändå höll på. Vinter kylan påverkar så att låset låser direkt efter man larmar av(larmet avstängt men dörrar låsta och måste öppnas med nyckel.)
   Löd om kretskortet när boxen ändå är öppen.Det är inte så mycket mer än några reläer, kan avhjälpa blinkers som "hänger" vid tillslag. Snyggar till / kör text i ordbehandlare vid tilfälle, dyslexi
   Misstanke finns att fel uppstod efter att bil stått länge och behövde start hjälp med startkablar och detta knäckte komponent.
 • Obs!. Tydligen vanliga problem:
   Skarvhylsor /stömtjuvar som använts gnager av ledare. Var tveksam redan när jag installerade larmet för några år sedan. Lödde om dessa innan centrallås problemet hittades.
   Såg att många ledare var rejält skadade.
 • Verktyg som behövs.
   Löd fast sladd stumpar på en säkring på någon ampere. Kan användas för att pröva om centrallås fungerar utan larm dosa när larmenheten är bortkopplad. Mellan 14 och 15 lås upp och mellan 18 och 19 öppna. Torx med hål. Lödkolv

 • Sätt larmet i Serviceläge(avstängd):
   Tändningen på tryck på lås knappen ca 3sec dioderna skall börja att blinka som när bilen är låst. Larmets funktioner är nu avstängda. Återställ efter "service" genom att trycka på lås knappen
 • Dold Nödbrytare:
   Tändning på, tryck in röda knappen några sekunder = larm och startspärren avaktiveras.
  Länk till monteringsanvisning cargard defa 950s

  linje.gif)


 • Öppnad larmenhet
  Ytmonterad lås upp avstörnings kondensator mellan 14-15 borttagen
  Ytmonterad lås avstörnings kondensator mellan 18-19 borttagen och ligger vid pennspetsen