Mésud Shakely

 Corona varning: Den här personen har inte tvättat händerna på ett tag! = SMITTSPRIDARE
FB prank = hot mot af-tjänsteman?.Eget ansvar? IQ= kom inte hit då! Hittas hot i dessa mail?   >4månader att fabricera istället för att hjälpa utsatta. På arbetstid?(uppsägning?)   P.N tjuvhåller? på info.  >4veckor i oro, ovisshet, isolering samt mörker för att brytas ner inför skendränkning(Corona-hot) tills man svara "rätt"?? med hjälp av tränad gerilla-soldat?