Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜 😱        
        Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜

Utvärdering

Prima Järfälla

erfarenheter & kostnader

Skiter i om prima inte är vårgivande bolag utan bara vinstdrivande konsekvenserna
Den här typen finns på FB    Måste underlätta att åsamka kostnader för sjuka om man inte behöver plågas av ett samvete.
Prima anställer/hyr in personal som helt saknar logisk förmåga att inse att egna handlingar skadar samt åsamkar kostnader och genom dessa brister påskyndar avslut för inblandade.

Uttröttad och i utsatt beroendeställning råkar man ut för typer som skadar ytterligare genom att påtvinga kostnader och tidsförlust.Har tidigare berättat att 21/6 är sista dagen på min högkostnads period.
Man kan undra vem som ”inte kunde” förrän det skulle bli kostnader för mig 22/6.
Ekonomisk mobbing för att maximera skada och tvinga fram avslut i förtid.

Fullständig tystnad sedan 20/4