oligopol vilseledande fakturor känsla av överdebitering kartell Ocker överdebitering Oligopol kartellbildning inom svensk tandvårds system