oligopol
vilseledande fakturor
känsla av överdebitering
kartell
Ocker överdebitering Oligopol kartellbildning inom svensk tandvårds system

Bästa vore oberoende besktinig så att man senare kan begära offert för det hantverk som behöver utföras, alla tandläkare är troligen inte över debiterande skurkar men fri prisättning. 🎵 🐖🐽🐷 🦶 🐖🐽🐷