a

Total avsaknad av fakturor med ospecificerad tid undergräver tillit samt kan vara tecken på ekonomisk brottslighet?.

Utvärdering
bristande kunskap / kostnadsutveckling tidsåtgång kriminellt luddig mejl siffra som faktura

Elmira Schaaf handlingar som gravt skadat arbetsgivares renomé

|

Schaaf Schaaf

|

Schaaf Schaaf Elmira


Grundlurad? Elmira Schaaf.html Elmira Schaaf
http://serco.se/salmipartners/
rotate 90 degrees. rotateZ() ssssssssssssssss

Kriminellt luddiga fakturor med ospecificerad tid undergräver tillit. Dödsångest? :) 🪦