a Lantmateriet vinstdrivande företag Dokument inifrÄn: Skamlös

Kriminellt luddiga fakturor med ospecificerad tid undergrÀver tillit.

UtvÀrdering
bristande kunskap / kostnadsutveckling tidsÄtgÄng kriminellt luddig faktura

Handlingarhos Lantmateriet lm som gravt skadat förtoendet

|

lm lm arbetsgivares renomé

|

lm lm Lantmateriet

Saltningstekniket göra sig oantrÀffbar för att salta rÀkningar, borde var aköl nog att bli slÀckt.
Ringa upp helt oförberedda offer och diskutera irrelivatnat uppgifter som var grannes el gÄr, samtinte efter ca 40 helt utan förstÄelse att man inte satt med uppgifter i sitt överdrivet behov av beundran och brist pÄ empati
Full personlighets kontroll pÄgÄr n
Grundlurad? Lantmateriet lm.html Lantmateriet lm
http://serco.se/LantmÀteriet/
rotate 90 degrees. rotateZ() ssssssssssssssss