🔥🪓🪵 🎭🕶️ 💩 Jens Andersson CV Lantmateriet § utvärdering oseriösa ospecifiseradefakturor åtal Lantmateriet 😈🐷 lm 😈🐷 utvärdering Lantmateriet.se .Lantmateriet ☆ lm lm lm .se a Jens Andersson CV Lantmateriet vinstdrivande företag Dokument inifrån: Skamlös
Alvarkiga konsekvenser

Jens Andersson Kriminellt § luddiga fakturor med ospecificerad tid undergräver tillit.

Åtal och rättsprocesser
Utvärdering
bristande kunskap / kostnadsutveckling tidsåtgång kriminellt § luddig fakturoro åklagare

Handlingar hos Lantmateriet lm som gravt skadat förtoendet

|

lm lm arbetsgivares renomé

|

lm lm Lantmateriet

Saltningstekniket göra sig oanträffbar för att salta räkningar, borde var aköl nog att bli släckt.
Ringa upp helt oförberedda offer och diskutera irrelivatnat uppgifter som var grannes el går, samtinte efter ca 40 helt utan förståelse att man inte satt med uppgifter i sitt "narsisistet ? ELLER BARA SKAMLÖS överdrivet brist på empati
Full personlighets kontroll pågår n
Grundlurad? Lantmateriet lm.html Lantmateriet lm
http://serco.se/lm/
Åtal Jens Andersson