Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜
Anmäl din kännedom om Stölder korruption nepotism mutor i Järfälla Kommun Länk här anonymt om du vågar och inte är rädd om jobbet eller är lönemutad till tystnad. Det som kommit fram bara toppen på isberget?. missbruk av skattemedel? lednings lämplighet?. Kolla upp personer i belastnigs register

Utbildad psykopat= Socionom eller har jag bara haft otur i kontakten med klientel som gillar att skada och orsaka kostnader helt utan adekvat motprestation?????
S försöka att tvinga av info om vem som "avslöjat" S vägRADE. S brott mot Lag (2017:151) meddelarskydd
S till dags dato ej visat att inlämnade pengar hamnat på "rättt" konto

 • Granskning Utvärdering & slutanalys av brister i järfälla vård och omsorg Mycket som inte stod rätt till

  ---- ----

  Järfälla vård & omsorg Aspen & Nibble

  Har kanske bara lite dålig erfarenhet av vissa inom ledning i Järfälla kommun
  Funderingen är? föds de utan förmåga att skilja på rätt och fel eller tvingas de gå avhumaniserings kurser.
  Anställdas oförmåga och ovilja att förstå konsekvenser av sina handlingar.

  Anmäl korruption, mutor samt jäv inom Järfälla kommun. jarfalla.whistleblower.se Efter att kontakten med grovt kommunanställda upphört så börjar hälsan sakta återkomma. Utslagen men inte uträknad!. Klara mig en stund till, har lite kvar att sälja.
  De som orsakat kostnader och tidsförluster utan motprestation önskas
  en trevlig slutgiltig resa åt h....✞e.

  Hade möte med riktigt obehagliga typer 1juli 2014, borde ha varit bättre förberedd på hur falsk och svinigt visst klientel kan agera och inte blivit sjuk igen..
  Nedan mina erfarenheter samt varför ledning och personal inte helt lämpliga för verksamhet inom psykisk ohälsa
  Det förefaller att typer som saknar skrupler frisk värdegrund epati ansvar för egna handlingar ochsåvidare söker sig till ledande positioner inonom kommunal verksamhet och personer som inte skyr några som helst medel för att nå egen vinning helt utan adekvat motprestation.
  Uppenbarligen oseriös ledning när personal frekvent berättade om personal och lednings stora brister i etik moral samt deras stölder, det var riktigt jobbigt att både se och höra om det som förekom inom verksamheten av både personal och personer som borde få känna trygghet, Oseriös ledning
  Obehagligt med ledning och personal som skor sig på utsatta människor. Jag var lojal mot verksamheten och följde etiska regler, men vare sig personal och ledning kan ha läst och förstått de skriftliga etiska reglerna.

 • Tjänst som behövs inom Järfälla kommun.
  Rapportera stölder och korruption i järfälla jarfalla.whistleblower.se
  så att personal inte behöver belasta tim anst, samt att ledning policy att tysta , kan bara känna ett förakt mot människor som missbrukar sin ställning mot personer i beroendeställning. Anställda ”kapomän” som blivit helt avtrubbade efter många år i kommunal verksamhet och helt tappat alla former av heder etik och medmänsklighet. Fick brutalt erfara hur utbredd mentaliteten var när någon i personalen som jag trodde hade heder tyckte att det var fult gjort att jag höll med annan personal om det felaktiga att stjäla. Hur i helvete folk kan stå ut med sig själva med den tjuvaktiga mentaliteten?
  --
  Om man hade varit helt pigg skulle man nog ha reagerat starkare på den
  kränkande särbehandling av timanställda som inte delges relevant information och den systematiska
  utfrysningen att inte få ta del av information som kunde ha varit bra att ha vid ensamarbete med personer med olika diagnoser, obehaglig
  mobbing av timanställd när personal lämnar över kassa som det saknades pengar i, om det var i samråd med ledning så var det riktigt illa, svinnet upphörde när det uppdagades att kassan kontrollräknades av mig även vid passets början. Utnyttjad som "fast" tim- anställd i 2,5 år utan någon som helst uppmuntran nästan så att de störde sig på att det fungerade så pass bra. Ganska så illa när ledning och personal ej följer de skriftliga etiska reglerna.

  Personal policy för timanställda i Järfälla vård och omsorg eller hur man lurar och utnyttjar folk i beroendeställning.

  Det dök upp en situation när det saknades helg personal för ensamarbete på cafe Nibble. Ställde upp till absolut lägsta timersättning, hade innan ”ställt upp” oavlönat på el-jobb under den tiden jag bara hade kostnader för kontakt med JF. Hade hoppats på att ledning hade någon form av heder , policyn var tydligen att utesluta och undanhålla information. Det fanns inga klagomål från vare sig besökande externpersonal eller besökare vilket tydligen var ovanlig. Efter att ha ställt upp ca1,5 år kontinuerligt varje helg och även när det varit personalmöten och fortbildning för personal ställde jag frågan om det inte fanns något utrymme lönepåslag. Tvingades skriva på för 3kr, kan ha varit ett sätt för att kringgå lagar och regler? Lite lurad på att det uteblev det företrädare skriftligen lockat med tidigar, samt obehagligt att inte ha någon att diskutera med när hotfulla situationer uppstått. Kurser fortbildning och information om verksamheten uteblev helt, Vet inte vad det kallas när ledning undanhåller information om verksamheten samt försöker att tvinga fram vem i den ordinarie personal styrkan som avslöjat info om ledning.
  2,5 osäkra år kontinuerligt utan uppehåll blev det, år där man levde i ovisshet och bara fick veta kort tid förväg vilka helger och dagar man behövdes. Vet inte om man kan kalla det mobbing när personalmöten kränker deltagare och inte tar fram fakta, eller när fast avlönad personal lämnar över kassa apparat kontinuerligt med svinn, svinn som upphörde när de fick reda på att kassan kontrollräknades även i början av pass. Kuvert med pengar som hittades och lämnades till ledning borde ha lämnats på polisstatorn för registrering eftersom lednings kommentar ”omöjligt att redovisa”.

  Tjänst som behövs inom Järfälla_ kommun. jarfalla.whistleblower.se
  Bakslag i hälsan efter möte med falska typer 1juli, slutanalys och utvärdering av inblandade snart klar

  Har lite svårt att förstå mig på klientel med diagnosen kommunalanställd som kan utnyttja andra för egen vinning helt utan egen motprestation. Man kan undra hur sådan klientel står ut med sig själva och hur de kan motivera sin existens.
  Man kan ju undra om fullständig avsaknad av konsekvenstänk är signifikativt för diagnosen. -
  Personal glömt att verksamhet borde gå ut på att vara stöd för deltagare men missförstånd av en del personal att deltagare där för personalens skull och inte tvärt om.
  Omdömeslöshet och bristande insikt verkar var grundkriterium för anställning inom JF kommun eller?.
  ☹ -----
  • ledning med imbecillt och olämpligt beteende. begåvningsnedsättning hela vägen upp? man kan ju undra om varför löneansvarig har behov av att klappa sig på de kroppsdelar de pratar om.
  • avsaknad av logist tänkande exempel på S CV utvärderings sida
    S oförmåga och vilja att ta ansvar för sina handlingar,
    projektion istället för att ta ansvar ("ovilja att lämna papper ifrån sig)
  • stölder
  • otrygg miljö när ledning uppmanar brukare att inte berätta om stölder personal och ledning varit involverade i
  • "muta" personal till tystnad?
  • vålla ekonomisk skada
  • Till "S cv sida" Ovilja att lämna tillbaka tidrapporter påskrivna "slarvat /tappat bort".
  • S inställning att inlämnade pengar som tillhörde verksamhet omöjliga att redovisa PDF Lämnade in ett kuvert som hittades, fick aldrig se uppgifter om att pengar som med 100% säkerhet tillhörde verksamhet satts in på verksamhetens konto, utan det blev en lång radda av "rökridåer" , hade jag vetat inställningen så hade kuvertet med pengar lämnats in på polis station så att de registrerats.
  • svinn från kassa PDF Dyskalkylin? (eller bara mobbing eller vanlig stöld) som blev botad när jag efter ett par månader frågade hur jag skulle göra när det saknades pengar i kassa vid min start eftersom jag räknade den innan jag började pass Obehagligt var det
  • mail korr efter rensning av brukarinfo Mail_14-07-04 Varit helt öppen med min dyslexi och även att korrespondens med mig återanvänds och läggs ut offentligt, dock efter rensning av brukar info.
  • Avlönad personal som öppet ägnar sig åt egna aktiviteter i stället för att vara närvarande för brukare.
  • Missbruk av skattemedel.
  • Lögner och falskhet har jag svårt för. Så mycket falskhet samlat på ett ställe:
  • Om man inte är främmande för att uittnytja de som ligger ner, bör man ägna resten av sitt åt att alltid se sig över axeln i väntan på att karma slår till...

  Blev uppringd och ordentligt tillrättavisad av ledning och skulle akta mig för att elda på hysterisk personal som tydligen var frustrerad och saknade stöd hos ledning när annan personal stal och skadade verksamheten.
  Tycker fortfarande att det är sunt att bli upprörd när någon fast anställd skadar verksamheten. Borde inte ha blivit inblandad i det heller --
  Mitt SMS svar som bland annat ledning inte gillade att jag skickade som svar på SMS om stölder hos verksamhet o RSMH.
   Hej det var lite skumt, tvivlar på att jobb blivit så stressigt att måste förbereda på sin fritid.
   Tycker att alla former av svinn är obehagliga, ännu värre när det drabbar svaga i samhället.
   Uppenbarligen så saknas gränsdragningar om vad som tillhör verksamheten och privatbruk. att både ha lön och samtidigt sko sig materiellt och tidsmässigt är förbaskat illa.
   Hoppas för deltagarnas skull att det fungerar i morgon. Ha en bra dag


  Med tanke på kommentarer efteråt kan man ju undra om sms korr visades upp på möte eller om det friserades för att uppnå eget dolt syfte.
  Fult och ynkligt ryggradslöst av de i ledningpersonal att inte ta avstånd från stölder och oetiskt agerande som skadar verksamheten. Kan inte förstå hur man som personal kan sälja sin själ genom att försvara oetiskt beteende o kriminalitet, tråkigt om de blivit så avtrubbade. Förtjänar inget annat än förakt.
  Fick en skum kommentar om mitt sms, att ”det var fult gjort att svara som jag gjorde”, jag talade om att jag står för att jag tycker det är fel med stölder. Uppenbarligen passar jag inte in i en miljö där oetiskt agerande och stölder premieras.
  Om man tycker att det var fult det jag skrev i smset då är man nog löne-mutad till tystnad att anpassa sig till den kriminella jargongen som tycks finnas i Järfälla kommun. Trodde inte på ryktena om en del personal men det låg nog en hel del sanning i ryktena.
  Verksamhet finansierad av skattemedel. Lednings som blundar istället för att tag i stölder och oetiska beteenden.
  Hade diskussion med djurplågaren (Socionom?) som hade behov av att motivera sin inblandning i djurplågeri med wav ”den ena såg ändå så slö ut” ,om det är samma inställning till barn så får man hoppas att djurplågarens grannar och förskola har kännedom om Socialtjänstlagen kapitel 14, paragraf 1. min slut kommentar till (ja vad säger man..) ” Ingen skall behöva dö på mitt pass, dålig karma!.”
  Socionomer saknar tydligen förmåga att erkänna när de beter fel sig eller oetiskt inte ens när de överbevisas , medfödd störning eller något som utvecklas under utbildning. Har man att göra med falska människor så gäller det att dokumentera allt, spela in samtal eller ha dålig mottagning på mobil så att merparten av kommunikation sker skriftligt.
  Lista liknande "Det svarta registret" behövs troligen i Sverige också eftersom ett visst klientel som helt saknar förmåga att ta ansvar för sina handlingar söker sig till kommun och till offentlig anställning där konsekvenser av deras handlingar skadar andra och de kommer undan med det.
  Personals egna granskningar av inköps priser, upphandlingar som gått rätt till?. Korruption?
  Borde haft ett juridiskt ombud i kontakten med inblandade efter att hört vad personal berättat om lednings omogna mobbing beteende. Missbruk av timanställda flera år vanligt i Järfällakommun för att hålla nere kostnader. Över 2 års osäker anställning till absolut lägsta taxa, fick inte vara med på löneförhandling men ändå ville de att man skulle hjälpa till extra gratis inom områden där de saknade kompetens. Inga kurser som det falskeligen utlovades, men fick jobba när de gick själva och likt förbannat blev involverad som moraliskt stöd till personal. Kränkande särbehandling som uteslutning från möten eller information som ej alla får ta del av borde förebyggas , ett arbete för skyddsombud och fackombud om de inte är lönemässigt mutade till tystnad, dokumentera allt, arbetsgivaren står alltid ansvarig för att han inte bryter mot arbetsmiljölagen. arbetsmiljöbrott
  Narcissister inom jfk kan orsaka kostnader och stjäla tid helt utan motprestation.
  Skriftliga etiska riktlinjer som personal uppenbarligen inte läst och förstått.
  Anställs det bara ledare med intellektuella funktionsnedsättningar i Järfälla kommun?, blev tillsagd att inte tala om att jag hade gedigen utbildning, men inställningen att man skall skämmas för att man har pluggat har jag ingen förståelse för.
  Pool160x600OP
  T Adcode 160x600
  Google 160x600
  Google 160x600
  ☹ Lite stressig miljö var det nog med tanke på personalens stölder, vill ju inte tro att alla med diagnosen kommunalanställd är tjuvaktiga. ☹
  Försöker förtränga kontakten och umgänget med grovt kommunalanställda.  Bevakade "anonyma" utvärderingar och kvalitetsmätningar.

  Har Järfälla kommun satt i system att på olika sätt kringgå regler för att hålla nere kostnader genom trixande med fleråriga timanställningar? Hålla timanställda helt utanför relevant information om verksamhet bluff om kunskaps höjande fortbildningar hör att hålla personal mer outbildad än ledning?.
  🦮️ Policy att blockera tim anst från information relevant för verksamhet?


  -- - -- -- Socionom=Utbildad psykopat? Eller har man bara haft lite otur när man behöver stöd. -----✞- +--- --- ∞ ☹ -- ✞ -  Om stölderna i kassan var stipulerat av ledning så var det nog deras sätt till mobbing eller kränkande särbehandling av timanställd, vidrig och man var inte tillräckligt skärp att inse järfällas policy? mot tim-personal.
  Ville inte tro det andra sagt att jf satt i system att lura timanställda i flera år för att hålla kostnader nere.,


  Ledning som efterforskar vem som lämnat uppgifter, Repressalier? när man inte ville hänga ut.

  Timanställda som år efter år utnyttjas genom kränkande särbehandling i den obehaglig psykosocial arbetsmiljö i Järfälla kommun.


  ∞⚠☹☢ helve✞e ⚠✞
  Boktips: Kvinnliga psykopater 😜
  ✞ ⚠🖕 ♻️ 🖕 ♻️™© ©✞∞⚠ ∞ 🚫 🖕 €🇪🇺🇸🇪🇳🇴eu ♻️ ♻️ ∞🚫 🏍️ ∞ 🇳🇴 🚷 ⚽👽 🏡🔮⚽ 🪑 €.eu ♻️ 🐷 💩 🐕🐶🐾🐩 👍 🇸🇪 😎😃 🇮🇱 ❄️🌨️ 💿 ❤️‍🕯️🕎✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ⚡️✨ 🐩🐾🐶🐕🦮 ❌ 🐓 🐩 🍺🍻 🦋 👺 🇲🇵 🌹👣📍🎈 🎈 👣 🦶