Utvärdering ↓

  Baker Tilly Mapema AB! ⚠ ↓

Baker Tilly Mapema ekonomi
    SERCO AB Revisor sedan 1983

Utmattnings dep

Mentalt utslagen i stark beroendeställning av kunniga för att inte hamna i djupare trångmål eller göra något i oförstånd så att framtida verksamhet inte skulle kunna återupptas, med facit i hand känns det som mitt trångmål utnyttjats.
Grundlurad? Matthias Vidh.html Matthias Vidh

    Testas vimla kanpanj


Varning för Baker Tilly a-kassa. Matthias Vidh
             

Baker Tilly Mapema ekonomi

RevisorUtslagen och hemlös sedan kontakten råkaar värst ut framöver.
Baker Tilly Mapema (ekonomi)

Kriminellt luddiga fakturor med ospecificerad tid undergräver tillit.


Boktips: Kvinnliga psykopater 😜Ω☹😱
⚠️🔥♻️⚠🚷💩🖕⚠️©✞∞⚠♻️ᴿᴵᴾ⚰️™∞ ( ͡° ͜ʖ ͡°) 🇪🇺€.eu €🇪🇺🇸🇪🇳🇴.eu €.eu 🇸🇪 ☎☎️📞 🐩🐾