Utvärdering ↓

  Baker Tilly Mapema AB! ⚠ ↓

Baker Tilly Mapema ekonomi
    SERCO AB Revisor sedan 1983

Utmattnings dep

Mentalt utslagen i stark beroendeställning av kunniga för att inte hamna i djupare trångmål eller göra något i oförstånd så att framtida verksamhet inte skulle kunna återupptas, med facit i hand känns det som mitt trångmål utnyttjats.
Grundlurad? Matthias Vidh.html Matthias Vidh

Efter att ha sett SVT Dokument inifrån: Skamlös har man fått lite insikt i hur hårt de vinstdrivande företag klientel man har kontakt med agerar,!

    Testas vimla kanpanj


Varning för Baker Tilly a-kassa. Matthias Vidh
             

Baker Tilly Mapema ekonomi

RevisorUtslagen och hemlös sedan kontakten råkaar värst ut framöver.
Baker Tilly Mapema (ekonomi)

Kriminellt luddiga fakturor med ospecificerad tid undergräver tillit.


Dödsångest? :) Boktips: Kvinnliga psykopater 😜Ω☹😱
💩 ♻️ 🎵 👓💥 ✞ 🍦 🦄. 💔 🐽🐷 😈 🐖🐽🐷 🦄 🏥😷👨‍⚕️👩‍⚕️ 👀👁️ 👩‍⚕️‍⚕️👨‍⚕️ 🏥 🩺⚕‍⚕️