Projekt lägga om tak

Byggsida
Div egna projekt inom återbruk


Takfotsteg

Det går att lägga om tak själv (1 sida i taget) även om man tycker att det är mycket obehagligt att befinna sig på höjd,
det tog lång tid men blev bättre än när fusk-proffsen gjorde det senast.
”Proffsen” som missat 1rad taktegel både vågrätt och lodrätt samt att alla takpapp våder skall vara överlappande hela vägen upp.
Gör aldrig några misstag eller fel.
Skulle det hända så läggs information ut på nätet så att andra kanske slipper göra samma misstag.
Brukar vara mer lärorikt att lära sig av egna och andras misstag.
Kanske lite omständligt att först läsa på och inhämta fakta sedan använda inhämtad kunskap för att göra jobbet samt att dokumentera under tiden.

Lägga om tak själv

Projekt- ide/ förslag Problem

Del 1:Regnig sommar

Panik åtgärder takpannor på väg ner
Takfots arbete

Del 2: Solig sommar

Papp & Strö Bärläkt
Flytta takpannor

Del 3: vindskivor

Ej påbörjat

1:
Direktiv
klart
För studie
Fakta inhämtning.
Takfotsplåt Montering takfotsplåt & rännkrokar
 • Takfotsplåt Underlagspapp - takpapp
 • 1 lägga tegeltak Renovera tak Takrenovering
 • 2
 • 3
 • 4

 • 2:
  Förstudie-
  rapport
  godkännd
  Projekt-
  plan

  3:
  Projekt-
  plan
  godkännd

  Projekt-
  start/
  Genom-
  förande

  Rapporter
 • Mål
 • Problem
 • Orsaker
 • Möjliga lösningar
 • Konsekvenser
 • Bästa lösning


 • Avslut

  4:
  Slut-
  rapport-
  klar
  Upp- följning

  Efterkontroll
  Lärdomar

  Det var riktigt jobbigt att ändra hängkkrokarna.
  Gjorde ett perfekt jobb, tyvärr så lever vi inte i en perfekt värld så jag fick göra om.

  5:
  Upp-
  följning
  klar
  Bygg info samt fakta länk
  Andras misstag, tidigare takläggare
  Egna misstag

  • Tror på synergin i delad kunskap och erfarenheter.
  Bra tips och hjälpmedel: Lång planka för att "knacka" takpannorna i lodräta linjer ( var 5e rad). Min lilla runda "gunga" för att hålla i takpapprullarna.
  Det kan bli fel även om man inte anlitar kringresande busar.
  Tidigare ”proffs”-takläggare missat att takpapp skulle ligga omlott, nu var det bara tur att det inte regnat in där de ”glömt” lägga takpappen omlott, slarvigt eller bara oseriöst att gömma fel för takägare.
  Proffsen missat en rad vågrätt och en rad lodrätt med takpannor, spikhål i takpanna skall inte vara synliga. Använder man 3mm strö-läkt fastnar damm och löv och skapar fukt problem.
  Egna misstag:Kolla att plåtar passar så att de inte behöver förlängas innan de målas(plåt runt luftnings rör). Köpte fotplåt i exakt rätt längd med det räckte ju inte eftersom den också skall ligga omlott.

  Lever efter bland annat devisen tål dina handlingar inte en offentligt granskning så låt bli
  Byggsida

  Milstolpar

  Del 1

  Kontroll visade att regn vatten hamnat mellan takfot och hängränna.
  Nederst bärläkt takfotsfotläkten 5mm skadad vilket medfört att regnvatten följt underlagspappen.

  Del 2: Solig sommar (perfekt för att lägga papp)

  Många olika råd angående behålla papp eller inte. Förslag att behålla befintlig papp vinner: Extra jobb som dykt upp skapa ny klisterkant på den nedersta Fått fel spik,

  Del 3

  Vindskivor samt fäste för fiberkabel,tel,fax och telex När/Om hälsa och balans återkommer till fullo
  (21gr ca 28ströläkt 15st bärläkt Råspont 125x30)

  G-resp test

  Del 1:Regnig sommar panik åtgärder nedan bilder


  Efter en lång regnig försommar upptäcktes fuktfläck på yttervägg.
  Fuktfläck på tegelvägg som troligen uppkommit när regn vatten följt takpappen under takpannor och mellan hängränna och takfot. Regn vattnet har nog tagit den vägen i några år men det har ej upptäckts vid okulärbesiktning för att takpannor varit hela men underliggande bärläkt ruttnat bort, vilket medfört att regnvatten hamnat under takpannorna. Hade fotplåt funnits hade vattnet hamnat i hängrännan i stället men då hade problemen med 5mm tunn ströläkt missats i några år till, eller tills det börjat komman in regn på vinden. Takpapp lite extra ålders sprucken i vågräta linjer där det var skräp ansamling mot bärläkt. Gissar att skräp bundit fukt i pappen som sedan frusit vintertid.
  Montering takfotsplåt & rännkrokar info


  Regnvattnets väg som kommer att stoppas av fotplåt


  Knappt hinner man börja innan regnet börjar ösa ner, fram med presenningar.

  Första raderna bortplockade. Ser inte bra ut högre upp heller.

  Det går ganska bra att lyfta upp nedre delen av ströläkt med minikofot,petade en planka under för att inte skada den gamla pappen när ströläkten sågades av ca 75cm från takfot.(Nya Pappen b70cm bred)

  Rensat bort den nedre bärläkten samt takfotsläkt samt de avkapade bitarna av ströläktern, skar bort papp ca 60cm från takfot, tänker att den skall ligga över nedersta ny pappen så att inte vatten hamnar under.

  Det var ett h vete att kapa 70cm(15m) tjärpapp rulle på mitten för att få 2st 35cm bitar att lägga vid takfot över takfotskanten,Första (35cm)lagret av pappen under fotplåt som kondensskydd?

  Jobbigt att böja hållarna till hängrännan, till rätt lutning. Fick bygga en liten föhöjning samt skruva fast krokarna, och sedan lossa en i taget för att klappa till med hammare i skruvstäd.
  Lutning på hängränna 3 - 5mm per meter.
  (Rekommenderat max 10m mellan stuprör. )  Fukt fläck har krympt lite men den har långt ifrån försvunnit.


  Lutning på hängränna 3 - 5mm per meter. (Rekommenderat max 10m mellan stuprör på "nya" som är mindre.)

  Fotplåt
  35cm remsa av takpapp(halv rulle) Fästes längs hela takfoten c/c1m Fotplåt spikas fast med c/c 15cm förskjutet i plåtens över och nederkant. Remsan förhindrar att råsponten skadas av indrivande vatten eller kondens från fotplåten.
  Det var lite svårt att få perfekt passform utan plåtverktyg, ingen ser det och vattnet bryr sig inte, så det fick duga.
  Köpte fotplåt utan att räkna med överlapp.

  Underlättar att rita upp stöd/referens linjer innan man går upp på taket.


  Takfotsbärläkt 38x38 eller 25x38 på högkant för att inte takpannor skall "dippa"
  Ströläkt min 25x25 varannan över takstol använde 25x38
  Bärläkt min 25x38, dubbel kolla vid inköp bei inte helt pålitliga kan vara 25x36
  Missad fotläkt på högkant, har sett hus med dippande fotpannor, (kanske för att dölja takfotsbärläkt)
  (skryt)Fick beröm från kunnig som såg att jag inte missat det.  Takpanna 30-50mm ut över takfot 45mm
  Fel lutning på hängrännor över balkong sedan tidigare.
  Gjorde ett perfekt jobb när jag bände om krokar, tyvärr så lever vi inte i en perfekt värld så så jobbet fick göras om på krok 1till6. _______
  Lutning på hängränna 3 - 5mm per meter.
  (Rekommenderat max 10m mellan stuprör. )
  Mät för att se om hängrännans lutning är ok innan nedtagning, om inte mät med laser/vatten:pass eller bara vatten.  ____

  Några av krokarna kommer att stickaut utanför fotplåten men täcks av pappen.


  Kanske lite överdrivet att vaxa hängrännorna efter rengöring, men balansen var inte tillräcklig för att balansera på stege idag.

  _______  Så här gör man inte, Övnings sidan snyggades till efter att framsida blev klar.
  En fördel till med att använda 25x38 som ströläkt i stället för 25x25 var att man har större anläggningsyta vid skarvning.
  _______

  Min hjälpreda papprullhållaren var klart användbar för att styra nederkanten på rullen. Anledningen till att hållaren gjordes var för att dels slippa klättra ner för stegen och hämta pappen om den skulle smita, samt att kunna hålla i hela rullen med en hand och ha den andra handen till repet.
  Lite funderingar kring takfotsarbetet kvarstår eftersom takfotsbärläkten numera syns:
 • Måla takfotsbärläkten?
 • Montera fågellist?
 • Lägga en smal remsa takpapp över takfotsbärläkten.? • Del 2:


  Del 2 av projekt startat
  Äntligen flyttat över alla takpannor till andra sidan borde inte takpannorna varit mera överlappande och dolt spikhål?. Bärläkt i dåligt skick där högar med löv och smuts fastnat genom åren, mycket på grund av att ströläkt var så tunn(ca5mm de nya är på 25mm) Mätt upp avstånd på bärläkter från takfot till nock på 4 referenspunker känns inte helt bra att använda befintliga mått, borde nog ha varit en rad till.

  Gammal bär och ströläkt försiktigt avlägsnad så att inte befintlig papp skadas utan lämnas kvar som regnskydd. Sommaren hittills har varit regnfattig,inte som förra. Men hallå där borde inte takpappen varit överlappande hela vägen upp den har glidit isär där tidigare takläggare lagt kant i kant och blottat råspont, tur att inte takpannor släppt igen om vatten då hade man åkt på att byta råspont också. Lärorikt att se hur man inte skall göra
  Skönt fotplåt och hängrännor klara från förra året. Ny rejäl fräsch klisterkant målad, dagas att rulla ut papp.

  Första papp rullen ut-rullad (2a)


  Enligt ICOPAL Macoflex HusAMA , YAP 2200 med klisterkant 0.7*15m vikt 23kg
  Spikas med Papp spik varmförzinkade pappspik minst(25x25) 20x28.
  Spikas var 6cm sicksack 2cm och 4cm från kant.(ca250st per rulle 16rullar 4000p-spik)
  De som lade pappen tidigare slarvade med överlapp, nu var det bara tur att takpannorna var hela där papp glidit isär,

  Min lilla konstruktion helping hand för att kunna använda en hand och inte riskera att papp rulle smiter, Fastsatt i löpring på separat nockrep. Rullarna väger 23kg och måste passas in med sin klisterkant med rätt överlapp
  Skarvning som inte behövdes, men principen användes vid rör. Bredare skarv avsmalnande neråt :överlapp nederkant min 150mm överkant min 450mm limmas osv

  Balansen har varit dålig så översta rullen blev inte utrullad direkt vilket medförde att klisterkant blivit försämrad och åkte på att förstärka klisterkant inna översta rullen.
  Nockpapprullen:Vik översta våden från respektive takhalva över nockbrädan och spika fast. Gäller icke ventilerad taknock
  Eftersom en sida i tagat gjordes i ordning så lades pappen under nockbrädan. Extra lager senare
  Monteringsanvisning: Icopal
  .

  Skulle vara önskvärt att inte behöva känna obehaget av höjd jobb och slippa utifallatt repet. Grönan har ny höjd attraktion som säkert hade varit roligare att testa än att behöva lägga om taket. Försöker att använda KBTs avledande och ACT accepterande av obehagliga känslor, men kommer nog aldrig bli så trygg att man kan springa runt som "riktiga" takläggare som springer runt som ekorrar.

  Slätt är det i alla fall solen och värmen har varit perfekt för klisterkanterna.

  Monteringsanvisningar montering ströläkt och bärläkt för betong och tegeltak
  Moniers
  Instruktioner
  Om möjligt köp all bärläkt vid samma tilfälle, så att dina passbitarna stämmer hela vägen.
  Misstag:bei minskat mått 2mm, baserat passbitar på första hämtningen, fick anpassa utläggningen samt extra jobb vid taknock 14bär gånger 2mm =28mm Tur att jag hade ordentliga marinaler. Skarvde översta raden med 25x25

  Ströläkt ovanför takstolar fastsatt med lite tunnare spik eftersom den fästs rejält sedan med bärläkten. _
  Spik 75x2,8 över takstol borde vara 65 mellan men det fanns bara till spikpistol änsålänge. Får bita av spikskallarna på insidan i vinter? Råspont ca18mm bärläkt +ströläkt 25+25=50mm +papp2mm Borde spikas min 2/3 in i råspont mellan takstolar (12mm)+2+25+25=64mm  Mellanliggande ströläkt utlaggd

  Bra läng på ströläkt 4,80m
  Ny nockbräda utlagd ,körde med gamla systemet och lade papp över nock och inte enligt icopals bygg rekomendation. Väntar med att skrå spika fast nockbräda så att det inte blir några hål i pappen än. Enligt icopal så skall tak-papp läggas över nockbräda troligen för att skydda nockbrådan. Det blir lite hattigt när man tar en sida i taget.


  Börjat flytta över takpannor till framsida  Presenning på.

  Bärläkt på med nya omräknade mått. kommer troligen att stämma betydligt bättre upptill med en rad till. 15 i stället för 14. Kanske får anpassa övertsta bärläkt när båda sidor klara. Nu har man i allafall marginalerna på sin sida. Tidigare mått ca380mm mellan bärläkt överskred max avstånd.

  _______

  Nästan 3 ton takpannor(ca4kg/st) överflyttade ock redo att läggas.

  Takpannor på sida 2 lagda i buntar om 5. Lite skillnad på gamla bärläkten och den som lades förra året  Mycket skräp som som fastnat när häjden på ströläkt bara var ca 5mm __ skadad papp  Bärläkt som ruttnat bort

  Åker på att flytta antennkabel samt koppla om och flytta gamla telex,fax samt telefon till lite säkrare genomföring längs med skorstens plåt, samma ställe som original telekabel går.

  Smuts som ligger kvar där bär och ströläkt legat även fast det blåst lite.


  Förstärkt klisterkant
  Skydds lager 4 ovanför skorsten. Skar till en egen variant. som nogrannt limmades ihop på plats.
  Senare fråga när takpannor på plats: Monier har något som heter Wakaflex youtube som man ersätter traditionellt plåt och blyarbete med, ser ut att följa skorsten och pannor som en gummiduk. Kul ide, kanske försöker mig på en egen varian innan yttre krans målas. Tror inte att det behövs när man är extremt noggrann.

  • Lager 1: Papprullen
  • Lager 2: Plåt pressad och spikad mot lager 1
  • Lager 3: tjära över spikskallar och plåt
  • Lager 4: Takpapp limmad mot plåt och papp,samt ett xtra varv ovanför skorsten
  • Lager 5:övre plåt kransen under pannor ovanför samt över nedanför (jobbig som tusan att sätta ihop: ett par skruvstäd och polygrip tänger osv gorde jobbet)
  • Lager 5: Takpannor


  Passaren med gul blyerts stift var perfekt till att markera runda hål i pappen.
  I första lagret(rullen) blev hålet lite ovalt efter att ha sträckt ut pappen vid spikningen. Förutom några o-ringspackningar av tjärpapp så användes pappskarv tekniken med bredare upptill avsmalnade nertill. Det visade sig att det fungerade utmärkt vid skyfall direkt på pappen, Bör så småningom undersöka hur de olika materialen(trä papp metall) beter sig, borde nog vara någon form av års beständig flexibilitet runt röret, det som var innan hade torkat och spruckit.
  Skaplig passform runt rör, Blev lite extra när röret hamnade mitt i skarv med 4 plattor, diamantklinga och vinkelkap fixade hål med diameter rördia+5mm
  ______

  13 september Saknar takpannor till sista facket 15*5 _Beställer V38 (ca 750+1k i frakt) F N att de som lade taket inte packade takpannorna utan lade löst och kapade båda slutraderna. 28extra bara där +en hel rad per sida 94st -reserv

  Fostra plåt:
  Mycket verkstad för lite resultat, dags att måla plåten. Blev bra nog tillslut.
  Försöket att värma plåten för att få den med görlig gick inte så bra men värmen rensade i allafall bort färgflagorna. Plattade till plåten sedan stampa till med platta som mall under, mycket tjafs vid röret, skruvstäd och rörtång.

  Det kommer att ta tid att få hem takpannor samt dyr frakt och färg ej helt ok , pressening blir nog liggande ett tag, 1 hel pann rad lodrät per sida (15) 1 vägrät rad 47
  De som lade taket för ca 20 år sedan tänkte nog rätt men lade inte taket enligt beräkning. Har fått det till rader med 47 pannor vågrätt som det var som tidigare, men sista raden behöver jag inte kapa som de gjort tidigare, de kände nog inte till tipset att lägga ett fack i taget och sedan packa ihop så att plattor hamnade ”rätt”(hade jag inte fått det tipset så hade jag nog också misslyckats). Lodrätt saknades det 1 panna för att hålla sig inom regler för överlappning. Med andra ord så borde de lagt till en rad med 47 per sida, hittade 92 st på ”eget” lager så nog hade de troligen räknat rätt men inte lagt så tätt som de borde ha gjort. Hur många plattor borde saknas. 2*47 + 2*15 =124 + bytt ca 2 per år (varannan gång sotare varit på taket20) plus de som trampats sönder varje gång balansen spökat 10tal.
  Hittade 94st så där saknades det 30st sen alla de som trampats söner 30tal och enligt verkligheten 60 behöver införskaffas. 4 rader med 15 i varje. Självklart så tillverkas inte SKANDIA tvåkupiga takpannor längre.
  Info om SKANDIA tvåkupig takpanna röd Vikt 3,8kg
  Höjd 42cm
  Bredd 33cm
  Från vänster kant till topp med spikhål 15cm
  Från höger kant till _ 30cm
  Från höger kant till II 31cm
  Från höger kant till I 31cm


  Tillverkare av taktegel /takpannor

  • Benders Palema Ytbehandlad Röd 020026 L420 B330 3,8kg/st byggmått:(max L310-375mm B300) Bender
  • Betong Jönåker ytbehandlad Röd L420 B330 3,8kg/st max taklutning 14gr ! byggmått:(max L375mm B300) Monier
  • S:T eriks tvåkupiga från byggmax såg bleka ut i jämförelse (synd de var billiga S:t Eriks

  Fortsättning följer, hittade ingen som gjort någon jämförelse när man behöver komplettering av SKANDIA röd tvåkupiga pannor.
  Det lutar mot Benders våkupig Takpanna Benders Palema Ytbehandlad Röd 020026
  TAKPANNA PALEMA RÖD 2-KUPIGT Bender Palema Fick profsig färg hjälp av beij hässelby, Extra Frakten gjorde att man fortsatte leta beg takpanna i år eller tills alla kan bytas ut.

  ca 100 beg takpannor upphämtade i Stavsnäs och ur-plockade ur Volvon. Det fick plats i i baksäte passagerarsäte golv och baklucka. Borda ha reparerat kombin med dragkrok men prioritet få taket klart innan vintern. F n ta alla tidstjuvar som både kostat tid och pengar utan någon motprestation som man råkat ut för senaste åren, , borde ha lagt ner den tiden och pengar på alla numera rejält eftersatta projekt.
  Vikt ca 400kg, Såg tyvärr när jag packade in i bilen att flertalet hade en ljusare färg. Planerar att lägga ett fack med ljusa 5x15.

  Ny målad och fostrad plåt, blev snyggt och passform bra men 5mm för kort, vatten riskerar att komma under plåt , attans att man inte testade fullt ut innan målningen, blir som med mycket annat, gör jobbet två gånger så blir det ordentligt gjort.


  Delar från en crt-tv lite borrning ,Poppnit samt färg

  Nu ligger plåten som den skall, lite extra arbete.


  Sista facket ser lite ljusare ut,
  Fick slipa ur ett jack samt ena klacken på takpannan för att få bättre passform. Fixade lutningen från höger till vänster med extra bärläkt under plåten.

  Sista partiet 75 plattor från stavsnäs lite ljusare

  Min lilla konstruktionen böjen på ventilationsröret(för utjämna undertryck i avloppssystemet) fyllde två funktioner.
 • 1 för att inte täppa till röret med presenning
 • 2 för att kunna vinkla bort och slippa lukten
 • _______

  Tätning gjort av restlager av papp med passare och kniv.


  18 18 ca34 Bred till taknock resterande 2 till vindskivor eller till takfotsläkt

  Papprulle till nock + Bärläkt 25x25 för att höja översta lagret

  Taknock riktad med snöre och laser vattenpass samt välriktade sparkar.

  Papp över nockbräda för ökad livslängd
  (taknock regnskydd)

  Såg efteråt att i Moniers katalog att de hade någon form av tegelpannefärgad nockduk som lades ovanpå nokbrädan samt en bit över översta raden takpannor,
  den följde takpannornas dalar och toppar,ovanpå detta lades nockband som täckte nockbräda och en bit ner på insidan av nockpanna. hade

  Glid skydd samt 1 st bärläktsteg monterat något år innan besiktning 2019, Efter besiktning slutfört montering av taksteg/ bärläktsteg (monier jönåker 377347171 4159204086860 45cm) hela vägen upp till skorsten, de nya fot-stegen kommer att vara betydligt synligare vid snö eftersom de sticker upp mer än stegen som låg platt mot pannor. Antar att risken för soteld är större vintertid och då är det nog bra om det syns var tak skydd steg är.
  Föreläggande : Med stöd av 5:e kapitlet §2 lagen om skydd mot olyckor föreläggs Ni att vidta de åtgärder som anges för respektive brist nedan.
  Brist: Takstege fäste ,Bristfällig infästning.
  Förelagd åtgärd: Takstege monteras med genomgående bult vid flera fästpunkter.
  Utförd åtgärd: Slutfört montering av bärläktsteg hela vägen upp till skorsten då dessa även är synliga när det är snö på taket.
  upp
  Del1: Takfot
  Takpapp
  803BeiUnderlagspapp YAP 3rullar a315 945
  803BeiKallasfalt icoflux 1L 0,3-0,4L/m2 99
  803BeiSika Black Seal300ML Takpapptätning 89
  803Beipappspik 20x2,8 VFZ 1000st 209
  Fotplåt
  803byggmFotplåt svart 2000x150mm 14st a79,95 1119
  827byggmFotplåt svart 2000x150mm 1st a79,95
  Hade läst på om överlapsmått men missade det när de första köptes.
  80
  803ByggmBleckspik 30x2,5 100st 70
  827ByggmBleckspik 30x2,5 100st 70
  807bauBleckspik 30x2 32
  Läkt
  803Bei
  25x38Bärläkt 126LPM a4,15 523
  803BeiDyckert 60x23 vfz 500st 139
  803BeiTrådspik 100x3,4VFZ Räfflad 250st 133
  803ByggmTrådspik 75x2,8 vfz 250st 45
  803ByggmDyckert 35x1,7 elf 1000 90
  Vindskivor
  803Beitrekantläkt 50mm 21lpm a11,5 242
  Verktyg Div
  807JulaSpackel 39
  807JulaMora Universalkniv 99
  807Julareservblad 43
  807JulaKniv Mora Takpapp 89
  807JulaMinikofot 59
  4214
  Del 2:
  Takpapp
  813bauMacoflex KL-Kan 15x0,7 Yap2200 a299 5rull 1495
  813beiMacoflex a299 2st 598
  719beiMacoflex KL-Kan 15x0,7 Yap2200 a339 9rullar 3051
  821bau598
  820BEIpappspik 20x2,8 VFZ 1000st 209
  725beipappspik 20x2,8 VFZ 1000st 209
  713bauFärgpensel 100
  713bauicoklister 5l 299
  Bärläkt/Spikläkt
  Ströläkt ca 300m
  Bärläkt ca 450m
  719beiBärläkt/Spiläkt 25x36 336m a3,95 1327
  724bau399
  828bei25x36 Bärläkt 96lpm a3.95 379
  830bauLäkt VI 25x38 a13,23 4,2m 60st 794
  802beiTrådspik räfflad 75x2,8 Vfz 250st 79
  713bauspik 50x2,0 vfz 85
  808beiTrådspikVFZ 75x2,8 räfflad 2x250st a79 158
  903bejTrådspik 75x2,8 VFZ Räfflad 250st 79
  Nock
  802beiNockbräda 34x120 1628lpm 17m 285
  925bauLäkt 25x38 a13,23 4,2m 10st
  Sågade med cirkelsåg till 25x25
  Höjning av översta raden
  miss att Bei minskat sina läkt 2mm
  132
  Diverse
  724julPresenning 5,8x9,9 499
  julPresenning ca 4x6 250
  julBräckjärn Wonder bar 400 mm 140
  10276

  Del 3:

  Tak säkerhet
  #bauGlidskydd för stege130
  "baubärläktsteg monier jönåker 45cm 1st+13st
  73kr/st
  1022

  Del 4:


  Material kvar
 • Trekant list mot vindskiva 5st 4.2m (5m x 4st)
 • 0st Isopal macroflex YAP2200
 • Bär och strö läkt 25x38 9st 3.60m +1st2.55 Summa ca 35m _______
 • S ,

  18 18 ca34 Bred till taknock resterande 2 till vindskivor eller till takfotsläkt
  Pool160x600OP
  T Adcode 160x600
  Google 160x600
  Google 160x600