Backa
El

Badrum: EL
  Strömbrytare flyttas från nuvarande läge.Bort från nya dusch hörnan.120cm

 • Strömställare: på eller vid dörrfoder 1m över golv (lås sida)
 • Anslutningspunkt centrerad rakt över handfatpå höjden 2,1m
  alternativt 2st på höjden 1,7m 37,5cm från center (75,cm inbördes)
 • Anslutningspunkt Rakuttag höjd 1,2m envägs ca 37,5 från handfat center.
 • Allmänbelysning tak 1 AP per 4kvm i tak eller vägg
Strömställare höjd ca 1000 och 150 från karmyttersida vid dörr enligt(äldre)
Svensk standard SIS 94 2101
Enligt EL AMA J3 rör i vägg skall förläggas horisintellt och vertikalt , minst 10mm innanför färdig vägg.

Ledningssystem
En kabel för fast förläggning skall bestå av mantlad kabel eller av enledarkabel utan mantel i dolt förlagda rör av isolermaterial. Kulokabel är inte tillåten. Kopplingsdosor och liknande skall ha kapslingsklass
Dusch utan kar
 • IP44 i område 1 (radie 0,6m från dusch)
 • IP24 i område 2 ( r 0,6+0,6m)
 • IP21 i område 3 (r 1,2m-2,4m) Kopplingsdosa tak ip2x

  701.8.1 Ljusarmaturer Ljusarmatur i område 1 och 2 skall vara fast ansluten.I område 1 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP44. område 2 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP24. I område 2 får – ljusarmatur, som i sin helhet är placerad lägst 1,5 m över golvet, ha kapslingsklass IP21, – glödlampsarmatur, som är utförd av isolermaterial och försedd med skyddsglas (kupa), som omsluter glödlampan och i sin helhet är placerad lägst 1,7 m över golvet, ha kapslingsklass IP2X eller IPXXB. I område 3 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP21. Dock får glödlampsarmatur, som är utförd av isolermaterial och försedd med skyddsglas
  Starkströmsföreskrifterna elssäkerhetsverket
  mått wc 1m 0,5 bilder http://www.ahlsell.se/upload/3132/GU_BadrPlanering_Gust.pdf
 • Strömbrytare flyttas från nuvarande läge.Bort från nya dusch hörnan.120cm


  el-bryt.jpg
  Nyvarande strömbrytare flyttas från det som skall vara duschvägg till andra sidan dörren.

  el-lamp.jpg
  Nyvarande lamp uttag flyttas närmare fönstret ca 60cm från fönstret.

  el-vagg.jpg
  061101 flyttad

  el-vagg.jpg
  061101 flyttad

  061108 vp-ror.jpg
  efter byggares inrådan markera var el rören går.

  ... 🦋 🏥 🩺⚕‍⚕️